Kiedy zaczyna się a kiedy kończy praca pilota drona?

Praca pilota zaczyna się od momentu przyjazdu na miejsce wykonywania lotów. Ocenia przestrzeń w której odbędą się loty m.in ocena ryzyka i sprawdzenie przeszkód terenowych. Do pracy pilota zalicza się sam lot, oczekiwanie na zaplanowane „wydarzenie”, przejazdy pomiędzy różnymi punktami startu. Koniec pracy to ostatnie lądowanie w danym zleceniu.